Üld- ja põllumajandusehitus

Teostatud üldehitustööd

2009. aastal:

1. Põltsamaa vallas, Adavere asulas, Adavere Põhikooli rekonstrueerimistööd
2. Tartumaal, Luunja vallas, Sava külas tootmishoone ümberehitustööd
3. Tartu Kunstikooli ja Tartu Kõrgema Kunstikooli õppehoone ehitustööd
4. Tartus, Lutsu 2 asuva Mänguasjamuuseumi teatrimaja üldehitustööd
5. Valgamaal, Otepää vallas Nüpli külas asuva Marguse Puhkekeskuse lobby ja loenguruumi ehitustööd

2010. aastal:

1. Lüta külas, Misso vallas, Võrumaal asuva Luhamaa piiritollipunkti reo- ja tarbeveepuhasti ehitustööd
2. Tartu Tähetorni üldehitustööd
3. Viljandis, Arkaadia aed 4 äri- ja eluhoone betoonitööd

2011. aastal:

1. Tootmishoone ehitustööd Tartus, Tähe 131b
2. Vanemuise kontserdimaja trepi ehitustööd

2012. aastal:

1. Marjahoidla renoveerimistööd Luunja vallas, Sava külas
2. Tartus, Teguri 35a elamu ehitustööd
3. Hoone katuse ehitustööd Luunja vallas, Sava külas

2013. aastal:

1. Tartus, Tähe tn 38b asuva Tartu Kõrgema Kunstikooli betoonitööde terviklahenduse ehitustööd
2. Põlvamaal, Põlva vallas, Himmaste külas asuva AS Pinest tootmishoone laienduse lammutustööd, ladumistööd ja üldehitustööd
3. Tartumaal, Nõo vallas, Nõo alevikus, Hariduse 3 asuva Nõo põhikooli üldehitustööd
4. Tartu reoveepuhasti metanoolilao hoone ehitustööd
5. Tartu reoveepuhasti metanoolipumpla hoone ehitustööd
6. Tartu reoveepuhasti eelsetiti nr.2 pumpla ehitustööd

2014. aastal:

1. Tartu Sõpruse silla paadisadam
2. Viljandi kultuuriakadeemia betooni- ja ehitustööd
3. Elamu juurdeehitus Tartumaal, Luunja vallas, Sava külas
4. Alajaama katuse ehitus Tartus, Põllu 11
5. Elamu laiendusel Tartus, Filosoofi 22 R/b vundamendi, kaevetööd, tagasitäite tööd, ladumistööd, r/b vahelaed, vundamendi hüdroisolatsiooni tööd
6. Nõo Muusikakooli ehitustööd

2015. aastal:

1. Tartus, Lossi 38 Tartu Ülikooli Vana Anatoomikumi ehitustööd
2. Tartu linna kanalisatsiooni peapumbajaama hoone fassaadide korrastamine
3. Tartu linna vana-pumbamaja Tähe tänava põranda ja sisemiste seinte ning lae renoveerimine
4. Tartus, Ülikooli 16 asuva Tartu Ülikooli õppehoone terastõmbide paigaldamisega seonduvad remonttööd koos süvendite tegemisega
5. Tartu linna reoveepuhasti kamber K15 ehitustööd
6. Tartu linna Tähe tn. 137 pumbamaja katuse renoveerimine
7. Tartus, Narva mnt. 94 asuva elamu fassaadi laudise vahetus

Põllumajandusobjektid

2004. aastal:

1. Kurista saeveski viilhalli betoonpõrand Tartumaal
2. Raplamaal asuva Eidapere karjalauda betoonpõrandad

2005. aastal:

3. Piistaoja Piimakarjalauda betoonitööd Tori vallas, Pärnumaal
4. Piistaoja vasikalauda betoonitööd Tori vallas, Pärnumaal EEK.
5. Tartumaal Alatskivi vallas sõnnikuhoidla renoveerimine
6. Kehtna Mõisa OÜ veisefarmi, asukohaga Kehtna vald, Käbiküla, Raplamaa lauda ja lauda lüpsikoja betoonitööd
7. Reolas AS Rait puidukuivati ehitustööd
8. Jõgevamaal Torma Piimakarjalauda betoonitööd
9. Jõgevamaal Torma PMÜ betoonitööd

2006. aastal:

1. Vändra OÜ veisefarmi, asukohaga Vändra vald, Vaki küla, Pärnumaa, lauda ja lauda lüpsikoja betoonitööd
2. Vara saeveski kuivati platside varjualuste ehitustööd Vara külas Tartumaal milj. EEK.
3. Vara saeveski kuivati platside ehitustööd

2007. aastal:

1. Tartumaal, Alatskivi vallas Laanepere külas Kasumetsa sigala sõnnikuhoidla üldehitustööd
2. Lauda betoonitööd Pärnumaal Vändra vallas, Vaki külas
3. Tartumaal Vara vallas Vara külas saepuruhoidla ehitustööd
4. Torma POÜ lauda aluspõrandate betoonitööd

2008. aastal:

1. Pärnumaal, Tori vallas, Muraka külas Selja OÜ veisefarmi lauda betoonitööd
2. Pärnumaal. Surju vallas, Surju külas OÜ Surju PM Suurfarmi lüpsikarjalauda ja lüpsihoone betoonitööd
3. Lääne-Virumaal Vinni vallas, Voore külas punkerhoidla betoonplaadi ehitustööd
4. Viljandimaal, Kõpu vallas, Supsi külas Pargi veisefarmi poegimislauda betoonitööd
5. Läänemaal, Taebla vallas, Leedikülas Nigula laudakompleksi põrandate betoonitööd
6. Viljandimaal Pärsti vallas, Turva külas sõnnikuhoidla betoonpõrandatööd
7. Harjumaal, Harku vallas, Kumna külas lauda betoonpõrandate valutööd

2010. aastal:

Sarja külas, Abja vallas koos vastuvõtuauguga kuivatialuse betoonplatsi ehitustööd

2011. aastal:

1. OÜ Männimäe Kuivatid kuivati betoonitööd ja rajatise ehitamine Mäksa vallas, Tartumaal
2. OÜ Avispeamees kuivati betoonitööd ja rajatise ehitamine Avispea külas, Väike-Maarja vallas, Lääne-Virumaal

2012. aastal:

AS Toftan puidukuivati betoonitööd Sõmerpalus

2013. aastal:

Ida-Virumaal Lüganuse vallas, Varja külas asuva OÜ Saka Era viljakuivati pinnase- ja betoonitööd