Sillad ja teed

Teostatud teed ja platsid

2009. aastal:

1. Tartu linnas, Laial tn.Botaanikaaia müüri jooksevremonttööd
2. Tartus Kreutzwaldi silla kõnnitee remonttööd
3. Tartus Vene tn. trepi jooksevremonttööd
4. Tartu Kaarsilla nõlva kindlustustööd
5. Tartus Kitsal tn. trepi jooksevremonttööd

2010. aastal:

Tartu linnas Kaluri tänava haljastussaarte betoonist tugimüüride valmistamine ja paigaldamine

2011. aastal:

Puusepa tn bussipaviljoni aluse ehitus
Puusepa tn kõnnitee jooksevremonttööd

2012. aastal:

Küüni tn tõkispostide jooksevremonttööd
Kivilinna bussipeatuste aluste jooksevremonttööd

2013. aastal:

1. Küüni ja Poe tn. ristmiku jooksevremonttööd Tartus
2. Trepikäsipuude paigaldus Tartus Poe tn. ja Kaubahalli kõrval
3. Tartus Senffi treppide kolme käsipuu remonttööd

2014. aastal:

1. Tartu kesklinna tänavate kivisillutiste jooksevremonttööd
2. Tartus, Kruusamäe tn. bussipeatuse jooksevremonttööd
3. Tartus, Vana Kaubamaja bussipeatuse jooksevremonttööd
4. Tartus Vallikraavi – Ülikooli tn kõnnitee jooksevremonttööd

Teostatud sillaehitusobjektid

2004. aastal:

1. Tartu linnas Kaarsilla remonttööd

2005. aastal:

1. Jõgevamaal asuva Oonurme silla remonttööd ja piirete ehitus
2. Tõrvandi-Roiu-Uniküla mnt. km 0,923 asuva Konsu silla remonttööd
3. Tartus Kroonuaia silla remont

2006. aastal:

1. Tartu- Räpina-Värska mnt.-l asuva Jaanimõisa silla ümberehitustööd
2. Keila-Joa HEJ betoneerimistööd
3. Tartus Võidu silla metallosade värvimine
4. Pukamõisa-Purtsi mnt.-l asuva Kure silla vaiatööd, rostvärgi ja teraskaare montaazhitööd

2007. aastal:

1. Kamari I, Kamari II ja Kamari III sillakaarte montaazhi tööd Kamaris, Põltsamaal
2. Lähte jalakäijate tunneli ehitustööd
3. Tartus Emajõe Ärikeskuse III etapi ehitise ehitusel autoviadukti ehitustööd

2008. aastal:

1. Riigimaantee 92 Tartu-Viljandi-Kilingi-Nõmme-Rõhu-Puhja sildade pealesõidu ja tugimüüri betoonitööd
2. Vana-Vigala-Läti Läti riigimaantee T-20194 silla kaldasammaste ja riigli betoonitööd

2009. aastal:

1. Harjumaal, Kuusalu vallas, Valkla külas Valkla kivisilla restaureerimistööd
2. Rapla kivisilla restaureerimistööd
3. Imavere –Viljandi – Karksi-Nuia lõigul raudteeviadukti silla remont- ja betoonitööd
4. Emajõe silla remont- ja betoonitööd

2010. aastal:

1. Jõgeva raudteeviadukti remont- ja betoonitööd
2. Öötla silla ja pealesõitude ehituse betoonitööd
4. Orajõe kergliiklussilla kaldasammaste ehituse käigus betoneerimistööd
5. Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa maanteel Põltsamaa II silla remont- ja betoonitööd
6. Riigimaanteel nr 19244 Rõusa-Käru km 4,7 asuva Klaasivabriku silla ja pealesõitude remonditööd
7. Emajõe Kaldakindlustuste rekonstrueerimine lõigus Kroonuaia sild -Vabadussild

2011. aastal:

1. Võuküla silla remonttööd
2. Emajõe Kaldakindlustuste vaiatööd ja terrasside ehitus lõigus Võidu sild – Turusild
3. Kaarsilla ja Võidu silla jooksevremont
4. Sõpruse silla kõnniteede remonttööd

2012. aastal:

1. Leevaku – Rahumäe riigimaanteel nr 18191 asuv Leevaku HEJ sild
2. Tartu Kaarsilla vasakkalda samba jooksevremonttööd

2013. aastal:

1. Sõpruse silla betoonitööd
2. Tartu Kaarsilla kaare jooksevremonttööd
3. Emajõe vasakkalda vaateplatvormi ehitus
4. Tartu – Viljandi – Kilingi-Nõmme maanteel asuva Haage läbikäigutunneli ehitustööd

2014. aastal:

1. Tammispää kergliiklussilla remonttööd
2. Tartu Inglisilla remonttööd
3. Tartus, Emajõe vasakkalda Mäe tänava vaateplatvormi ehitustööd

2015. aastal:

1. Tartus avaturu kaldapealsel asuva kaldtee remonttööd
2. Tartu Inglisilla remonttööd
3. Tartus, Anne 63 asuva Saare tiigi kaldakindlustuse rajamine